Henkilökunta

Opettajat

Anttila Anne

biologia, maantieto

Anttila Juha-Pekka

englanti

Havinen Susanna

luokanopettaja, ilmaisutaito, liikunta

Havu Jarkko

liikunta, opinto-ohjaus

Kankkunen Riitta

saksa, ruotsi, äidinkieli

Kivikangas Anttu

käsityö, opo 7.lk, yrittäjämäinen toimintatapa

Latvala Emilia

luokanopettaja, liikunta, terveystieto

Nahkala Nina

kuvataide

Pahkajärvi Anne

kotitalous, kemia

Peltola Maija

rehtori, liikunta

040 4863 858

Pippola Maija

ruotsi

Pippola Marja-Leena

äidinkieli

Rannanpää Leena

luokanopettaja, äidinkieli

Raitala Anita

Yhteiskuntaoppi

Rantalahti Mikko

vararehtori, matematiikka, kemia, yhteiskuntaoppi, pesäpallo

Salo Kira

erityisopetus

Seppä Minna

matematiikka, tietotekniikka, Wilma -vastaava

Timo Päivi

luokanopettaja, käsityö

Uitto-Peltokangas Tiina

eritysopetus

Jari-Matti Uusitupa

fysiikka, matematiikka, tukioppilastoiminta

Vihriälä Päivi

musiikki, uskonto, psykologia, äidinkieli
Koulunkäynnin ohjaajat

Kaukoranta Maarit

Svan Mari


Uusitupa Raija


Vihriälä Mikko

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@alajarvi.fi

Muu henkilökunta

Kouluterveydenhoitaja

Marja-Leena Rauhala

044 4659 532

Koulukuraattori

Antti Latvala

040 534 9442

Koulusihteeri

Kaisu Kivinen

06 2412 6453