Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon periaatteet

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Keskeisiä periaatteita ovat yksilöllisyys, luottamuksellisuus, jatkuvuus sekä varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteisiin pääsemiseksi kouluterveydenhuolto tarvitsee saumatonta yhteistyötä kodin ja koulun kanssa.


Kouluterveydenhuollon henkilöstö

Kouluterveydenhoitaja Virpi Salmenautio on koululla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8-16.

Puh. 044 465 9522 . E-mail: virpi.salmenautio@hyvaep.fi  

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa myös Wilmalla.


Terveydenhoitajan vastaanotolle on mahdollista tulla koulupäivän aikana ilman ajanvarausta klo 12.15-13.00 välillä. Yhteyttä voi ottaa kaikkina arkipäivinä.


Koululääkärinä on Leena Uusitalo. Puh. 044-4659503. E-mail: leena.uusitalo@hyvaep.fi 

Lääkäri on koululla noin kerran kuukaudessa tekemässä ohjelman mukaisia terveystarkastuksia.

Terveyskeskukseen lääkärin/hoitajan ajanvaraus numerosta 06-24127700


Terveystarkastukset

Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran vuodessa.


5.lk: Laaja-alainen terveystarkastus

-sisältää myös lääkärin tarkastuksen,johon myös vanhempia kutsutaan mukaan

-pituus,paino,ryhti,näkö,kuulo,verenpaine ,Hb

-keskustelun aiheena lähestyvä murrosikä, elämäntavat, koulunkäynti ja kaverisuhteet

5.lk tytöille on fysioterapeutin tekemä ryhtitarkastus.

Terveydenhoitaja pitää oppitunnin murrosiän asioista.


6.lk :Terveystapaaminen

-pituus,paino,ryhti

-keskustelun aiheena murrosiän asiat,elämäntavat ja päihteet

6.lk pojille fysioterapeutin tekemä ryhtitarkastus


7.lk:Terveystapaaminen

-pituus,paino,ryhti

-keskustelu terveyskyselyn pohjalta;murrosiän asiat, yläkouluun siirtyminen


8.lk :Laaja-alainen terveystarkastus

-terveydenhoitajan tekemä alkutarkastus

-sisältää myös lääkärintarkastuksen,kutsutaan vanhempia mukaan

-pituus,paino,ryhti,verenpaine,Hb,näkö,värinäkö,kuulo

-terveyskyselyt:nuorten päihdemittari,mielialakysely,keskustelu ammatinvalinnasta,elämäntavat


15 vuoden iässä nuori saa nuorison terveystodistuksen. Lääkärintodistusta voi hyödyntää 5 vuoden ajan haettaessa mopokorttia tai ajokorttia sekä oppilaitoksia ja työpaikkoja varten.


9.lk:Terveystapaaminen

-pituus,paino,ryhti,terveyshaastattelu

-rokotustodistus